Butaca Oberta

INSTITUCIÓ TITULAR:

ESPAIS CULTURALS ADHERITS:

Teatre Arniches, Teatre Principal de Castelló, Auditori de Castelló, Teatre Rialto, Teatre Principal de València, La Filmoteca.

Butaca Oberta és un programa impulsat pel Institut Valencià de Cultura (IVC) des de l'any 2016, sota l'eix estratègic de Democratització i Accés a la Cultura.

El mateix cerca tendir un pont entre els àmbits social i cultural per a atendre la necessitat i oportunitat que suposa fomentar la participació cultural de les persones que més allunyades es troben del fet artístic en la nostra comunitat a causa de situacions d'exclusió social. El programa és implementat en conjunt amb espais culturals de la Generalitat Valenciana i ofereix entrades subvencionades a entitats socials que operen en aquest territori.

Al setembre de 2021 el IVC va confiar en Adonar com a organització aliada per a l'assessorament estratègic i acompanyament operatiu en la seua implementació i avaluació.

En funció d'això, totes dues entitats co-van dissenyar el protocol de funcionament i van desenvolupar un sistema de reserva de butaques per a fer accessible el programa a entitats socials. Així mateix, Adonar va dissenyar i implementa el sistema de monitoratge i l'avaluació de Butaca Oberta i acompanya tant a entitats socials com a espais culturals en l'ús i apropiació de l'eina dissenyada.

Entre setembre de 2021 i desembre de 2022, més de 45 entitats han fet ús del sistema de reserva i més de 800 butaques han sigut assignades a entitats socials, possibilitant d'aquesta manera que persones i col·lectius en risc d'exclusió accedisquen a l'oferta cultural.

Butaca Oberta

Butaca Oberta és un programa impulsat pel Institut Valencià de Cultura (IVC) des de l'any 2016, sota l'eix estratègic de Democratització i Accés a la Cultura.

El mateix cerca tendir un pont entre els àmbits social i cultural per a atendre la necessitat i oportunitat que suposa fomentar la participació cultural de les persones que més allunyades es troben del fet artístic en la nostra comunitat a causa de situacions d'exclusió social. El programa és implementat en conjunt amb espais culturals de la Generalitat Valenciana i ofereix entrades subvencionades a entitats socials que operen en aquest territori.

Al setembre de 2021 el IVC va confiar en Adonar com a organització aliada per a l'assessorament estratègic i acompanyament operatiu en la seua implementació i avaluació.

En funció d'això, totes dues entitats co-van dissenyar el protocol de funcionament i van desenvolupar un sistema de reserva de butaques per a fer accessible el programa a entitats socials. Així mateix, Adonar va dissenyar i implementa el sistema de monitoratge i l'avaluació de Butaca Oberta i acompanya tant a entitats socials com a espais culturals en l'ús i apropiació de l'eina dissenyada.

Entre setembre de 2021 i desembre de 2022, més de 45 entitats han fet ús del sistema de reserva i més de 800 butaques han sigut assignades a entitats socials, possibilitant d'aquesta manera que persones i col·lectius en risc d'exclusió accedisquen a l'oferta cultural.

INSTITUCIÓ TITULAR:

ESPAIS CULTURALS ADHERITS:

Teatre Arniches, Teatre Principal de Castelló, Auditori de Castelló, Teatre Rialto, Teatre Principal de València, La Filmoteca.