Cultura + Social

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Cultura + Social (C+S) és una plataforma d'impacte col·lectiu impulsada i coordinada per Adonar que té com a objectiu aconseguir una cultura més inclusiva a la Comunitat Valenciana, que afavorisca una comunitat més cohesionada i resilient. C+S es constitueix com la iniciativa central o marc de referència a partir del qual es despleguen i desenvolupen diferents accions orientades a complir el nostre propòsit.

Sota la premissa que el desenvolupament d'una cultura més social no s'aconsegueix de manera espontània, sinó que depén en gran manera de les oportunitats de diàleg, planificació i acció dels agents culturals i socials de la Comunitat Valenciana, les accions emmarcades en aquesta iniciativa se centren en la construcció participativa d'eines, la generació i difusió d'informació i en l'enfortiment de capacitats per a la transformació social d'agents culturals i socials.

En 2021 publiquem el primer diagnòstic participatiu sobre cultura inclusiva a la Comunitat Valenciana, producte del diàleg i la trobada al costat de més de 90 agents culturals i socials dels àmbits públic i privat.

El diagnòstic va tindre per objectiu analitzar la situació actual en matèria d'inclusió cultural, així com generar definicions comunes i identificar els principals reptes, problemes i oportunitats per a generar una cultura més inclusiva a la Comunitat Valenciana.

En aquest escenari, l'estudi realitzat va possibilitar delinear una agenda comuna d'intervenció per a generar les transformacions esperades així com obrir les portes a consolidar un grup motor de la iniciativa basat en el diàleg multiactoral, la planificació i l'acció col·lectiva. 

El projecte continua desenvolupant eines, materials de difusió i sensibilització, anàlisi i publicació d'experiències i metodologies que permeten acostar a la cultura a diversos col·lectius així com enfortir les capacitats del sector cultural per a generar impacte social.

Cultura + Social

Cultura + Social (C+S) és una plataforma d'impacte col·lectiu impulsada i coordinada per Adonar que té com a objectiu aconseguir una cultura més inclusiva a la Comunitat Valenciana, que afavorisca una comunitat més cohesionada i resilient. C+S es constitueix com la iniciativa central o marc de referència a partir del qual es despleguen i desenvolupen diferents accions orientades a complir el nostre propòsit.

Sota la premissa que el desenvolupament d'una cultura més social no s'aconsegueix de manera espontània, sinó que depén en gran manera de les oportunitats de diàleg, planificació i acció dels agents culturals i socials de la Comunitat Valenciana, les accions emmarcades en aquesta iniciativa se centren en la construcció participativa d'eines, la generació i difusió d'informació i en l'enfortiment de capacitats per a la transformació social d'agents culturals i socials.

En 2020 publiquem el primer diagnòstic participatiu sobre cultura inclusiva a la Comunitat Valenciana, producte del diàleg i la trobada al costat de més de 90 agents culturals i socials dels àmbits públic i privat.

El diagnòstic va tindre per objectiu analitzar la situació actual en matèria d'inclusió cultural, així com generar definicions comunes i identificar els principals reptes, problemes i oportunitats per a generar una cultura més inclusiva a la Comunitat Valenciana.

En aquest escenari, l'estudi realitzat va possibilitar delinear una agenda comuna d'intervenció per a generar les transformacions esperades així com obrir les portes a consolidar un grup motor de la iniciativa basat en el diàleg multiactoral, la planificació i l'acció col·lectiva. 

El projecte continua desenvolupant eines, materials de difusió i sensibilització, anàlisi i publicació d'experiències i metodologies que permeten acostar a la cultura a diversos col·lectius així com enfortir les capacitats del sector cultural per a generar impacte social.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE