Impacte Social des de la Cultura

EN ALIANÇA AMB:

AMB LA PARTICIPACIÓ DE:

Apropa Cultura, Comissió d'Inclusió de Xarxa Escena, Llibre blanc d'Audiències del Ministeri de Cultura, Programa Butaca Oberta, Enquesta de participació cultural de la Comunitat Valenciana, Programa de Creació, Formació i Ampliació de públics de la Cultura (Pla Estratègic Cultura 2021-2023).

Durant el 2021, Adonar va desenvolupar un cicle de capacitació denominat “Impacte Social des de la Cultura”. El mateix va tindre per objectiu enfortir les capacitats de les persones i entitats que treballen en l'àmbit de la cultura i l'art brindant un marc comú, eines, referències i recursos que permeten generar estratègies i projectes efectius d'inclusió social des de l'àmbit cultural.

Les jornades formatives, de les quals van participar 20 persones, es van desenvolupar en el Centre Cultural el Carmen i van estar organitzades entorn de 3 temàtiques principals: Context i marcs de referència (a què refereix “Cultura inclusiva” o “Cultura + Social”, marcs reguladors i legislatius existents, mecanismes i fonts de finançament); Disseny i formulació de projectes culturals inclusius, i Avaluació de projectes i Acompanyament a projectes transformadors (els element subjectius i implícits). Així mateix, un quart espai va estar destinat al diàleg i visibilització entorn d'experiències i programes de cultura inclusiva a València i Espanya.

El desenvolupament de la formació - i la seua valoració per part dels qui van assistir - va permetre posar en relleu la importància d'aquests espais de trobada, i la necessitat d'aprofundir les instàncies per al desenvolupament de capacitats darrere de fomentar una cultura més inclusiva i social a la Comunitat Valenciana.

Impacte Social des de la Cultura

Durant el 2021, Adonar va desenvolupar un cicle de capacitació denominat “Impacte Social des de la Cultura”. El mateix va tindre per objectiu enfortir les capacitats de les persones i entitats que treballen en l'àmbit de la cultura i l'art brindant un marc comú, eines, referències i recursos que permeten generar estratègies i projectes efectius d'inclusió social des de l'àmbit cultural.

Les jornades formatives, de les quals van participar 20 persones, es van desenvolupar en el Centre Cultural el Carmen i van estar organitzades entorn de 3 temàtiques principals: Context i marcs de referència (a què refereix “Cultura inclusiva” o “Cultura + Social”, marcs reguladors i legislatius existents, mecanismes i fonts de finançament); Disseny i formulació de projectes culturals inclusius, i Avaluació de projectes i Acompanyament a projectes transformadors (els element subjectius i implícits). Així mateix, un quart espai va estar destinat al diàleg i visibilització entorn d'experiències i programes de cultura inclusiva a València i Espanya.

El desenvolupament de la formació - i la seua valoració per part dels qui van assistir - va permetre posar en relleu la importància d'aquests espais de trobada, i la necessitat d'aprofundir les instàncies per al desenvolupament de capacitats darrere de fomentar una cultura més inclusiva i social a la Comunitat Valenciana.

EN ALIANÇA AMB:

AMB LA PARTICIPACIÓ DE:

Apropa Cultura, Comissió d'Inclusió de Xarxa Escena, Llibre blanc d'Audiències del Ministeri de Cultura, Programa Butaca Oberta, Enquesta de participació cultural de la Comunitat Valenciana, Programa de Creació, Formació i Ampliació de públics de la Cultura (Pla Estratègic Cultura 2021-2023).