Valientes Photon

EN ALIANÇA AMB:

Asociación Documenta Photo

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Obra Social “la Caixa” - Art For Change, Bombes Gens Centre d'Art, La Nau, Les Naus, Octubre Centre de Cultura Contempoània, Col·legi Major Rector Peset, la Beneficència, Cul de Sac, Fundació Diagrama, Fundació Amigó, Fundació Ángel Tomás, Menuts de València, La Salle, Pentax i Confusió Festival.

Valientes PhotOn és un projecte d'intervenció social, dirigit a joves tutelats/as o en procés d'emancipació, que utilitza el fotoperiodisme com a eina de transformació: a través de la construcció de relats visuals i el contacte amb equipaments culturals, els/as joves es converteixen en actors actius i creatius, la qual cosa possibilita enfortir competències personals, socials i d'autonomia, necessàries per al seu procés d'emancipació. El projecte busca a més incidir en l'imaginari social en visibilitzar la realitat de els/as joves a través de la seua pròpia mirada, sensibilitzant a la societat sobre un col·lectiu poc conegut i estigmatitzat.

En aquest marc, Adonar ha acompanyat a l'Associació Documenta Photo amb l'objectiu d'enfortir la iniciativa i co-dissenyar i co-gestionar un pilot del projecte en el marc de la Convocatòria “Ciutat Educadora” de l'Ajuntament de València, la qual cosa va possibilitar testar la metodologia i presentar-se a la convocatòria de Art for Change 2018, convertint-se en un dels projectes seleccionats. 

El pilot es va implementar conformant un equip artístic (Documenta Photo), responsable per mentorizar i guiar a els/as Valents per a desenvolupar un projecte fotogràfic personal, i un equip social (Adonar) responsable per acompanyar en l'execució, monitorar i avaluar el projecte, aportant eines i coneixements de l'àmbit de la intervenció social a l'equip artístic. Així mateix, Adonar ha funcionat com a pont entre els àmbits cultural i social, vinculant a entitats socials que treballaven amb la població objectiu del projecte.

La iniciativa va culminar amb l'exposició del col·lectiu Valents, Tot comença amb una foto, en el Centre Cultural la Nau (2019).

Valientes Photon

Valientes PhotOn és un projecte d'intervenció social, dirigit a joves tutelats/as o en procés d'emancipació, que utilitza el fotoperiodisme com a eina de transformació: a través de la construcció de relats visuals i el contacte amb equipaments culturals, els/as joves es converteixen en actors actius i creatius, la qual cosa possibilita enfortir competències personals, socials i d'autonomia, necessàries per al seu procés d'emancipació. El projecte busca a més incidir en l'imaginari social en visibilitzar la realitat de els/as joves a través de la seua pròpia mirada, sensibilitzant a la societat sobre un col·lectiu poc conegut i estigmatitzat.

En aquest marc, Adonar ha acompanyat a l'Associació Documenta Photo amb l'objectiu d'enfortir la iniciativa i co-dissenyar i co-gestionar un pilot del projecte en el marc de la Convocatòria “Ciutat Educadora” de l'Ajuntament de València, la qual cosa va possibilitar testar la metodologia i presentar-se a la convocatòria de Art for Change 2018, convertint-se en un dels projectes seleccionats. 

El pilot es va implementar conformant un equip artístic (Documenta Photo), responsable per mentorizar i guiar a els/as Valents per a desenvolupar un projecte fotogràfic personal, i un equip social (Adonar) responsable per acompanyar en l'execució, monitorar i avaluar el projecte, aportant eines i coneixements de l'àmbit de la intervenció social a l'equip artístic. Així mateix, Adonar ha funcionat com a pont entre els àmbits cultural i social, vinculant a entitats socials que treballaven amb la població objectiu del projecte.

La iniciativa va culminar amb l'exposició del col·lectiu Valents, Tot comença amb una foto, en el Centre Cultural la Nau (2019).

EN ALIANÇA AMB:

Asociación Documenta Photo

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Obra Social “la Caixa” - Art For Change, Bombes Gens Centre d'Art, La Nau, Les Naus, Octubre Centre de Cultura Contempoània, Col·legi Major Rector Peset, la Beneficència, Cul de Sac, Fundació Diagrama, Fundació Amigó, Fundació Ángel Tomás, Menuts de València, La Salle, Pentax i Confusió Festival.