formació

Desenvolupem i enfortim les capacitats del sector cultural.

La formació, divulgació i sensibilització són inquietuds que formen part de l'essència de Adonar. Volem servir com a trampolí al coneixement que hem adquirit gràcies a l'experiència del nostre treball, contribuint d'aquesta manera al desenvolupament professional d'artistes i agents de la cultura perquè siguen capaces de promoure transformacions socials efectives.

Per això, desenvolupem programes formatius i facilitem espais per a possibilitar que agents i actors de la cultura adquirisquen majors eines per a generar impacte social. Proposem formats flexibles i dinàmics que permeten hibridar continguts teòrics i pràctics, treballant sempre des d'una perspectiva holística i integral. 

Entre altres temes, els espais de formació articulen les següents temàtiques: definicions i conceptes vinculats a la perspectiva de drets, gènere i diversitat; el significat d'una cultura més social i eines per a promoure-la; marcs normatius i institucionals; metodologies participatives per a intervindre amb realitat socials complexes; disseny, planificació estratègica i avaluació de projectes artístics amb impacte social.


Necessites enfortir les teues capacitats per a generar canvi social des de la cultura?

Dissenyem i facilitem tallers, seminaris i cursos destinats a desenvolupar capacitats orientades a generar transformació social des de la cultura.

Desenvolupem i compartim informació, coneixement i eines que permeten incorporar la perspectiva social en els projectes artístics i culturals.