impacte

Co-dissenyem i avaluem iniciatives d'impacte social a través de la cultura.

Sabem que moltes entitats - públiques, privades, socials i culturals - desenvolupen projectes, plans i programes que tenen com a propòsit construir una cultura més inclusiva, social i diversa. No obstant això, existeix poca informació que done compte de la rellevància d'aquestes accions i de les transformacions reals produeixen. Quant aconsegueixen transformar? En quina mesura generen impacte positiu? Què tan sostenibles són?

Estem convençudes que per a generar canvis substancials i sostenibles en el temps, hem de ser capaços d'analitzar, mesurar i avaluar les experiències presents de manera de poder no sols posar en valor els seus resultats, sinó també extraure aprenentatges que ens possibiliten definir estratègies d'intervenció cada vegada més efectives i assertives.

Per això, a més d'involucrar-nos en processos de disseny, planificació i implementació d'iniciatives culturals que busquen generar impacte social, desenvolupem sistematitzacions i avaluacions de resultats i impacte, contribuint d'aquesta manera a posar en valor experiències transformadores així com els recursos, esforços i capacitats desplegats per aquestes per a generar una cultura més social.


Estàs dissenyant o implementant una iniciativa de cultura amb impacte social?

Acompanyem els processos de disseny, planificació i implementació de projectes, programes i iniciatives de cultura amb impacte social.

Desenvolupem sistematitzacions i avaluacions de resultats i impacte d'experiències, iniciatives i programes orientats a construir una cultura més social, inclusiva i diversa.