Política de Privacitat

Qui és el Responsable de tractament de les seues dades?

El responsable de tractament es troba identificat en l'expositiu 1 d'aquest Avís Legal.

Quin tipus de dades tenim sobre la seua persona i com els hem obtinguts?

Les categories de dades personals que tractem de clients i proveïdors són:

Dades d'identificació
Adreces postals o electròniques
Informació comercial
Dades econòmiques i de transaccions

En cap cas tractem dades especialment protegides

Totes les dades a dalt esmentats els hem obtinguts o directament de Vosté mitjançant la presentació d'una oferta comercial, proposta contractual, etc. o mitjançant la seua empresa en facilitar-nos les dades d'identificació i altra informació necessària per a portar al cap l'objecte de la relació contractual entre les parts. Serà una obligació seua o de la seua empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació.

Amb quina finalitat tractem les seues dades?

Tractem les dades que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar diferents activitats derivades de procediments específics realitzats en matèria de vendes, servei post venda, gestió de proveïdors, qualitat de serveis, etc. D'aquesta manera, utilitzarem les seues dades per a dur a terme alguna de les següents accions:

I. Enviament de la informació que ens sol·liciten mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web o qualsevol altre mitjà de contacte amb la nostra empresa,

II. Facilitar tant als clients potencials com als nostres clients, ofertes de productes i serveis del seu interés,

III. Dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable dels nostres clients i/o proveïdors,

IV. Dur a terme enquestes de satisfacció, estudis de mercat, etc. amb la finalitat de poder oferir-li les ofertes més adequades i una qualitat optimitzada de servei, etc.

Per quant temps conservarem les seues dades?

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients potencials, clients i proveïdors que recopilem mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d'informació es conservaran mentre no se sol·licite la seua supressió per l'interessat. Les dades proporcionades pels nostres clients i proveïdors es conservaran mentre es mantinga la relació mercantil entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

En qualsevol cas, guardarem les seues dades personals durant el període de temps que siga raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegen o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigisca la legislació aplicable. Això significa que podem conservar les teues dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que haja deixat d'usar els nostres productes o que haja deixat d'usar aquesta pàgina web. Després d'aquest període, les seues dades personals seran eliminats de tots els nostres sistemes.

Quina és la base de legitimació per al tractament de les seues dades?

Segons tipus de tractament de dades la base de legitimació és la següent:

TRACTAMENT

Gestió Comptable: gestió de facturació amb clients i/o proveïdors.
Gestió fiscal: aplicació de retencions, bonificacions, etc.
Gestió administrativa: gestió de logística, magatzem, lliuraments al client, recepció de mercaderies, etc.
Màrqueting: Accions comercials sobre els nostres productes o serveis dirigides als nostres clients o aquelles persones que ens han sol·licitat informació relativa als nostres productes i serveis en el passat, incloent-hi la realització d'enquestes de satisfacció als nostres clients.

BASE DE LEGITIMACIÓ

Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts
Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts; Compliment obligacions legals
Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts
Consentiment lliure i inequívoc de el propi interessat (clients potencials), li fem constar que la retirada d'aquest consentiment en cap cas pot condicionar l'execució del contracte que hi haguera entre les parts; interés legítim de la companyia sobre la promoció i comercialització de productes o serveis similars als obtinguts o sol·licitats per les persones interessades en el passat.

En el cas que no facilite les seues dades de caràcter personal no es podrà executar el seu contracte, complir les obligacions legals o derivades dels poders públics.

A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

No cedirem les seues dades personals a cap empresa tercera que pretenga utilitzar-los en les seues accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens haja autoritzat expressament a això.

L'informem que podem facilitar les seues dades personals a organismes de l'Administració Pública i Autoritats competents en aquells casos en què ens requerisquen legalment o en  els casos en què, actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per a complir amb un procés judicial; per a contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per a protegir els drets de l'empresa o els seus clients i el públic en general.

L'informem que les seues dades no seran cedits o comunicats a tercers l'empresa l'única responsable per al seu tractament i custòdia.

Sí que proporcionarem les seues dades personals a terceres persones (Ex. proveïdors de serveis d'Internet que ens ajuden a administrar la nostra pàgina web o dur a terme els serveis contractats, empreses de suport i manteniment informàtic, empreses de logística, gestories i assessorament fiscal i comptable, etc.). En qualsevol cas, aquestes terceres persones han de mantindre, en tot moment, els mateixos nivells de seguretat que nosaltres en relació  a les seues dades personals i, quan siga necessari, estaran vinculades  per compromisos legals a fi de guardar les seues dades personals de manera privada i segura, i també per a utilitzar únicament la informació seguint instruccions específiques de l'empresa.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets com a interessat?

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concernisquen, o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d'accés a les seues dades personals, així com rebre'ls en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s'efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits.

Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret a oposar-se al tractament de les seues dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establides en la normativa aplicable.

Així mateix, l'informem que té dret a retirar  els seus consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Així mateix s'informa l'Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els esmentats drets dirigint-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen en l'Expositiu 1 del present Avís Legal, adjuntant còpia del seu DNI.

Vosté també tindrà el dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. http://www.agpd.es/portalwebagpd/index-ides-idphp.php


D'altra banda, d'acord amb el que es disposa en la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic, ens comprometem a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans l'expressa autorització del destinatari. L'Usuari podrà oposar-se a l'enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer considere que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seua responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbisca el lloc web del PROPIETARI DE LA WEB, serà aplicable la legislació espanyola.

PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagen de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dona fe de la seua autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.