solucions

Dissenyem i implementem solucions que construeixen una cultura més social.

Actualment, el dret a la cultura de totes les persones és reconegut per diversos marcs institucionals i normatius, tant a nivell internacional com nacional i autonòmic. No obstant això els esforços de diversos actors de la societat i d'un context favorable al seu reconeixement polític hem de reconéixer que el dret a la cultura no està adequadament desenvolupat ni garantit. 

En aquest escenari, resulta particularment important desenvolupar eines i solucions concretes que permeten l'exercici efectiu dels drets culturals de totes les persones. Es tracta de posar en marxa la generació d'innovacions que possibiliten ampliar l'accés a la cultura així com fomentar un major grau d'involucrament, acostament i participació dels col·lectius que més allunyats es troben d'aquesta.

Per això, des de Adonar treballem en el disseny, la implementació i l'avaluació de solucions que contribuïsquen a garantir els drets culturals, promovent la participació activa - també des de la creació i gestió cultural - des d'un enfocament de diversitats i inclusió social.


Estàs ideant o desenvolupes una solució que contribueix a garantir el dret a la cultura?